پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پایان اعتصاب غذای دانشجویان کابل

غلامرضا این ویدئو را از آخرین روز اعتصاب غذای گروهی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی کابل برای نوبت شما فرستاده است. روز دوشنبه ۶ جوزا/خرداد، ۲۷ مه و در هشتمین روز اعتصاب غذای این دانشجویان، مسئولان دولتی به خواست‌های آنان پاسخ مثبت دادند.