آتش‌سوزی در منطقه امامزاده ابراهیم شفت

این عکس‌ها را مهدی برای نوبت شما فرستاده و در توضیح آنها نوشته است: آتش‌سوزی در منطقه امامزاده ابراهیم شفت ساعت ۲ نیمه‌شب ۵ خرداد به خاطر اتصالی برق شروع شد و تا ساعت ۶ همان روز ادامه یافت.