جشنواره اروپایی در ونکوور کانادا

پیمان این عکس‌ها را از جشنواره اروپایی در ونکوور کانادا برای نوبت شما فرستاده است. او نوشته گروه رقص "چیچکلر" از آذربایجان مهمان افتخاری این جشنواره بوده است. شانزدهمین دوره این جشنواره از ٢٥ تا ٢٦ ماه مه در ونکوور برگزار شد.