پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سفر انتخاباتی حسن روحانی به تنکابن

این فیلم را سینا از سفر حسن روحانی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری به شهر تنکابن در نوزدهم خرداد (٩ ژوئن)، برای نوبت شما فرستاده است. سینا نوشته طرفداران آقای روحانی او را از ميدان امام تا مصلي همراهی کردند.