تجمع عده ای از پیروان آیین یارسان در کرمانشاه

این عکسها را علی از تجمع اعتراضی عده‌ای از پیروان آیین یارسان در نوزدهم خرداد (٩ ژوئن) برای نوبت شما فرستاده است. گفته شده است که این عده در اعتراض به بی‌احترامی به اعتقادات آنها روبروی استانداری کرمانشاه جمع شده اند. بر اساس گزارش‌ها چند روز پیش دو نفر در همدان در اعتراض به "بدرفتاری" با یکی از پیروان آیین یارسان در زندان این شهر، خود سوزی کرده بودند و یکی از آنها بر اثر جراحت جان خود را از دست داده است.