سفر انتخاباتی حسن روحانی به رشت و ارومیه

  • 11 ژوئن 2013 - 21 خرداد 1392

این عکس ها را دو نفر از مخاطبان نوبت شما، از سفر انتخاباتی حسن روحانی در رشت و ارومیه گرفته‌اند و برای نوبت‌شما فرستاده‌اند.