پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تجمع هواداران روحانی مقابل ستاد مرکزی این نامزد

این ویدئو را یکی از مخاطبان نوبت شما از تجمع مردم در عصر روز چهارشنبه، ۲۲ خرداد، در مقابل ستاد مرکزی تبلیغاتی حسن روحانی در خیابان کریمخان تهران فرستاده است.