پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تجمع حامیان نامزدهای ریاست جمهوری در آخرین شب تبلیغات

این ویدیو را که یکی از مخاطبان "نوبت شما" فرستاده، تجمع حامیان نامزدهای ریاست جمهوری را در آخرین شب تبلیغات، در خیابان کریمخان تهران نشان می‌دهد.