پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حوزه رای‌گیری سفارت ایران در شهر رم

این فیلم را یکی از مخاطبان "نوبت شما" به نام پوریا از حوزه رای گیری سفارت ایران در رم فرستاده است. او در توضیح ویدئو نوشته است: « متاسفانه امكان فيلمبرداری از داخل حوزه نبود ولی استقبال خوبی تا اين لحظه (ساعت ١١ ظهر) شده بود. همه چيز خيلی مرتب انجام شد، فقط كد مربوط به نامزدها نبود كه مجبور شديم روی تعرفه خالی بگذاريم.»