یک مرکز رای گیری در گوهردشت کرج

یکی از مخاطبان این عکس‌ها را از یک مرکز رای گیری در مسجد گوهردشت کرج، جمعه ٢٤ خرداد (١٤ ژوئن) برای نوبت شما فرستاده است. او توضیح داده که تعداد رای دهنده‌ها از ساعت ٨ شب بیشتر و بیشتر شد.