خشکسالی در ایران و افغانستان از نگاه شما

در سالهای اخیر خبرهای بسیاری از خشکسالی در نقاط مختلف ایران و افغانستان منتشر شده است، برای مثال در اصفهان، ارومیه یا شیراز. به تازگی هم در نیمروز و غور در افغانستان، در پی کمبود آب آشامیدنی وضعیت اضطراری اعلام شده است.

این عکس را علیرضا از دریاچه ارومیه برای ما فرستاده است . شما هم می توانید تصاویرتان را از خشکسالی در ایران برای ما از طریق همین صفحه بفرستید.

این تصاویر و فیلم ها با نام شما یا نام مستعار روی وب سایت فارسی بی بی سی منتشر می شود.

برای آپلود کردن عکس‌ها و ویدئوهای خود اینجا را کلیک کنید یا تصاویر خودتان را برای ما به آدرس shoma@bbc.co.uk ایمیل کنید.

سایر عکس‌ها یا فیلم‌هایی را که شهروند خبرنگاران برای بی‌بی‌سی فارسی فرستاده‌اند در صفحه شاهد عینی می‌توانید ببینید.