پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

درگیری ماموران انتظامی با تماشاگران مسابقه والیبال ایران و آلمان

این ویدئو که در یوتیوب منتشر شده است، درگیری بین ماموران انتظامی با تماشاگران مسابقه والیبال ایران و آلمان را نشان می‌دهد.

منتشر کننده این ویدئو در یوتیوب، در توضیح این اتفاق نوشته: «برخی از تماشاگرانی که از طریق اینترنت اقدام به خرید بلیط مسابقه اول بین ایران و آلمان در لیگ جهانی والیبال کرده بوده‌اند، بعد از این که از ورودشان به ورزشگاه جلوگیری شد، مورد ضرب و شتم نیروی انتظامی قرار گرفتند.»