پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تظاهرات در اعتراض به تقسیمات تازه مهدی‌شهر

  • 24 ژوئیه 2013 - 02 مرداد 1392

علی این فیلم را از اعتراض عده ای از مردم مهدی‌شهر در استان سمنان به تقسیمات تازه این شهرستان برای نوبت شما فرستاده است. علی در توضیح این ویدئو نوشته است که این تصاویر را در ٣٠ تیرماه گرفته است. او گفته معترضان معتقدند مصوبه وزارت کشور مبنی بر تقسیمات تازه این شهرستان غیرقانونی است و خواهان لغو این مصوبه هستند. بر اساس مصوبه دولت بخش شهمیرزاد از توابع شهرستان مهدی‌شهر جدا شده و به یک شهرستان تبدیل شده است.