پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'بردن سگ با گونی توسط پلیس در تهران'

این ویدئو را یکی از مخاطبان بی‌بی‌سی فارسی برای صفحه شاهد عینی فرستاده است. او توضیح داده که این ویدئو صحنه‌ای را نشان می‌دهد که ماموران پلیس سگ مردی را در پارکی در تهران گرفته اند. به نوشته او این ویدئو مربوط به چند ماه پیش و زمانی که طرح جمع آوری سگ‌ها در تهران زیاد بوده است. او نوشته: "هر روز شاهد بودم که این مرد با سگش به پارک می‌آمد تا اینکه در یک روز ماموران سگ را به زود داخل گونی می‌کنند و می‌برند. از آن روز دیگر این پیرمرد را ندیدم." عکس‌ها و ویدئو هایی دیگر مخاطبان را از موضوع های مختلف در صفحه شاهد عینی ببینید.