پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نشست زمین در بلگراد

آندره این فیلم را از نشست زمین در شهر بلگراد، پایتخت صربستان، برای نوبت شما فرستاده است. او در توضیح این تصاویر گفته است: « در روز ٤ اوت ( ١٣ مرداد) ترک‌های آسفالت خیابان که در اثر عبور قطار شهری ایجاد شده، فرو می ریزد و ماشینی که در تصویر می بینید به داخل آن می افتد. این ماشین با کانال آبرسانی در زیر زمین برخورد می کند و باعث می شود، آب تمام منطقه را فرا بگیرد.» شما هم می‌توانید تصاویری که از مشاهدات خود می‌گیرید، از طریق صفحه شاهد عینی برای ما بفرستید.