پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عقیم‌سازی گربه‌های خیابانی تهران

"الهام از تهران" این ویدئو را برای صفحه شاهد عینی فرستاده است. الهام و گروهی از دوستداران حیوانات، با هزینه شخصی برای عقیم‌سازی گربه‌های خیابانی تهران اقدام می‌کنند. الهام توضیح داده است که این کار را برای جلوگیری از آزار و اذیت گربه های خیابانی می‌کنند. کار دیگری که این گروه حامی حیوانات انجام می‌دهند، غذا دادن به گربه های خیابانی و رسیدگی به حیواناتی است که با آن‌ها بدرفتاری شده است.

شما هم اگر ویدئو یا تصاویر جالبی دارید می‌توانید آن‌ها را برای صفحه شاهد عینی بفرستید.