پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سرقت مسلحانه در اصفهان

این تصاویر را بهمن، یکی از مخاطبان نوبت شما، از سرقت مسلحانه روز دوشنبه از یک طلافروشی در اصفهان برای صفحه شاهد عینی فرستاده است. او در توضیح نوشته است: «در ساعت حدود ۱۳ یک سرقت مسلحانه از یک طلا فروشی در خیابان کاشانی اصفهان در منطقه چهار راه وفائی صورت گرفت که به گفته شاهدین عینی در محل با گروگان گرفته شدن صاحب طلا فروشی نیروی انتظامی وارد عمل شد که سارق با کشتن گروگان و بعد کشتن خود به ماجرا پایان داد، به گفته شاهدان بقیه افرادی که با سارق همکاری می‏ کردنند فرار کردند.»