پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شادی مردم پس از پیروزی تیم فوتبال افغانستان

این فیلم را علی از کابل برای نوبت شما فرستاده است. پس از آنکه تیم ملی فوتبال افغانستان قهرمان مسابقات قهرمانی جنوب آسیا شد، بسیاری از مردم افغانستان در خیابان‌ها جشن گرفتند.