پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حمله انتحاری به کنسولگری آمریکا در هرات

این فیلم را صبغت‌الله برای نوبت شما فرستاده است. او در توضیح گفته است این تصاویر را در لحظات اولیه حمله انتحاری به کنسولگری آمریکا گرفته است. براساس گزارش خبرنگار بی‌بی‌سی براثر این انفجار روز جمعه ١٣ سپتامبر ساعت ٥:٣٠ بامداد، موانع امنیتی که در دروازه ورودی محوطه ایجاد شده بود منهدم شد و مهاجمان انتحاری توانستد تا پست بازرسی دوم کنسولگری نیز پیشروی کنند. جزئیات این اتفاق را اینجا بخوانید.