تصاویر و خاطرات شما از "اول مهر"

اول مهر برای بسیاری، یادآور گوشه ای از خاطرات دوران تحصیل است. شما چه خاطره تلخ یا شیرینی از روز "اول مهر" دارید؟ خاطرات روز اول مدرسه، معلم کلاس اول، دوستان جدید، خرید نوشت افزار...

از سوی دیگر، شروع مهرماه ممکن است برای برخی، مروری باشد بر خاطرات تحصیل فرزندان یا اطرافیان شان.

عده ای در این روز ممکن است سری به عکس‌های قدیمی یا لوازم مدرسه خود بزنند که بعد از سال‌ها هنوز آن را در جعبه ای نگه‌داشته اند و اینطور، خاطرات قدیمی را زنده کنند.

شما می توانید هر عکسی را که یادآور مهرماه و دوران مدرسه است، همراه با خاطره‌اش، برای شاهد عینی ارسال کنید. اگر عکسی از گذشته ندارید، می توانید با عکسی جدید که بازگوی یک قصه است، خاطره‌تان را ارسال کنید تا اول مهرماه، مجموعه‌ای از خاطرات مدرسه را در صفحه شاهد عینی منتشر کنیم. خاطرات شما همراه با عکس، برای دیگران هم خواندنی است.

شما می توانید مشاهدات و تصاویر خود را به بی بی سی فارسی به آدرس کلیک shoma@bbc.co.uk ایمیل کنید . همچنین می توانید عکس ها و ویدیوهای خود را از طریق این لینک http://www.bbc.co.uk/persian/institutional/2011/04/000001_ugc.shtml آپلود کنید.