پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تبلیغات ناخواسته در شهر شیراز

سعید از بریتانیا در سفری که به شیراز داشته، این ویدئو را از "تبلیغات ناخواسته" در شهر شیراز گرفته است و برای صفحه شاهدعینی فرستاده است.

سعید در توضیح این ویدئو نوشته است: «تبلیغات شفاهی (با بلند گو) و کتبی (برچسبهای تبلیغاتی) سال‌هاست ادامه دارد و هیچ کس حریف آن نشده است. تبلیغات کتبی، چهره شهر و نمای ساختمان‌ها را زشت می‌کند و تبلیغات شفاهی، آلودگی صوتی توان‌فرسا و اعصاب خوردکنی را به وجود می‌آورد.»

شما هم اگر از موضوعات جالب اطرافتان عکس و یا ویدئویی دارید، آن‌ را می‌توانید برای صفحه شاهدعینی بفرستید تا در سایت فارسی بی‌بی‌سی منتشر شود.