پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

غوطه ور شدن تخم مرغ در عمق ۳۲ متری زیر آب

محمدرسول باقریان معلم غواصی از اندونزی این ویدیو غواصی را برای شاهدعینی فرستاده است.

محمد رسول همراه با این ویدیو سئوالی مطرح کرده و برای توضیحش همراه با شاگردانش آن را عملی امتحان کرده اند.

" آیا تا کنون فکر کرده اید که اگر تخم مرغی را در زیر آب بشکنید چه اتفاقی رخ میدهد؟یک مربی غواصی و دانش آموزانش برای یافتن پاسخ این مساله آن را به طور عملی در عمق ۳۲ متری زیر آب امتحان کردند و نتایج جالبی بدست آوردند. در ویدیوی که این غواصان از آزمایش خود منتشر کردند،پس از شکستن تخم مرغ هیچ اثری از پخش شدن و برهم خوردگی ساختار آن نبود و تخم مرغ به طور شگفت انگیزی ساختار خود را حفظ کرد و در آب غوطه ورد شد."

شما هم اگر از موضوعات جالب اطرافتان عکس و یا ویدئویی دارید، آن‌ را می‌توانید برای صفحه شاهدعینی بفرستید تا در سایت فارسی بی‌بی‌سی منتشر شود.