پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سیزده آبان در زاهدشهر استان فارس

محمد این فیلم را از مراسم ۱۳ آبان در زاهد شهر استان فارس فرستاده است و در توضیح فیلم نوشته است که به نظر او تظاهرات امسال با تظاهرات سال‌های قبل فرق داشته است. محمد نوشته است که به نظر او در تظاهرات امسال یک جناح سیاسی می خواسته به جناح سیاسی دیگر بگوید "مذاکرات شما شکست خورده است."

شما هم می‌توانید تصاویر خود را از طریق صفحه شاهد عینی برای بی‌بی‌سی فارسی بفرستید.