پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چگونگی مرگ دانشجوی دانشگاه تهران بر اثر برق گرفتگی

این ویدئو را یکی از دانشجویان دانشگاه تهران از خرابی سیم‌کشی برق دانشکده کشاورزی این دانشگاه که منجر به کشته شدن یک دانشجو شده است گرفته و برای بی‌بی‌سی فارسی فرستاده است.

این مخاطب در باره این ویدئو توضیح داده است: «چهارشنبه شب، 29 آبان 1392 کوروش صوفیه دانشجوی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران که در حال قدم زدن در محوطه خوابگاه بود دچار برق گرفتگی شد. فیلم ارسال شده نشان میدهد که مسئولین پردیس از سیم های فلزی که پایه آنها تیرهای چراغ برق بوده برای ایجاد حصار استفاده کرده‌اند که در این شب بارانی به دلیل نواقص فنی اشاره شده در فیلم کل سیستم مذکور و محوطه اطراف آن حاوی جریان برق سه فاز شده و دانشجوی 23 ساله با برخورد به سیم فلزی دچاره حادثه برق گرفتگی شده و می‌میرد. برق به مدت یک ساعت به کوروش وصل بوده است.»

به گزارش خبرگزاری مهر "دانشجویان با انتقاد از مسئولین خوابگاه دانشکده کشاورزی در کنترل موضوع و وجود نقص در سیستم برق کشی دانشگاه اعتراضاتی را صورت داده و در تجمعی یاد این دانشجو را گرامی داشتند."

شما نیز می‌توانید ویدئوهای خود را از طریق صفحه شاهدعینی برای بی‌بی‌سی بفرستید.