پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سقوط يك بالگرد در سراوان

این ویدیو را ابراهیم از سقوط يك بالگرد در شهرستان سراوان، برای بی‌بی‌سی فارسی فرستاده است. شما نیز می‌توانید ویدیوهای خود را از طریق صفحه شاهدعینی برای بی‌بی‌سی بفرستید.