پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یلدا با حافظ و سه تار و انار و درخت کریسمس در ایتالیا

این ویدیو را سما برای صفحه شاهد عینی فرستاده است و در توضیح آن نوشته: "امسال برای اولین بار، شب یلدای من و سمیرا دور از خانواده برگذار شد. ولی دوستان ایتالیایی ما کمک کردند تا کمتر در این شب بلند، احساس تنهایی کنیم. اینجا ما شب یلدایی متفاوت، با حافظ و سه تار و انار و درخت کریسمس داشتیم."

شما هم می توانید ویدیوهای خود را از طریق این صفحه برای بی بی سی فارسی بفرستید.