پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت

یکی از مخاطبان بی بی سی فارسی ویدیویی از دانشگاه علم و صنعت برای ما فرستاده و در توضیح گفته:

دردانشگاه علم و صنعت چندین دانشجو خواستار آزادی دانشجوی زندانی شده سیاسی شدند و از معاون فرهنگی این دانشگاه استعفایش را خواستار شدند.

شما هم می‌توانید ویدیوهای خود را از طریق این صفحه برای بی بی سی فارسی بفرستید.