آیا با انتقال پایتخت از تهران موافقید؟

حق نشر عکس Reuters

مجلس ایران کلیات طرح انتقال پایتخت را تصویب کرده است. بر اساس این طرح، شورایی متشکل از مقام‌های ارشد دولتی برای بررسی و جمع‌بندی مطالعات در زمینه تراکم‌زدایی و ساماندهی شهر تهران و انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور به محل دیگری تشکیل می‌شود.

گزارش بی‌بی‌سی را در این مورد بخوانید

آیا با انتقال پایتخت از تهران موافقید؟

فکر می‌کنید انتقال پایتخت ایران از تهران به شهر دیگر، چه خوبی‌ها و بدی‌هایی می‌تواند داشته باشد؟

اگر با این انتقال موافقید، به نظر شما بهترین گزینه برای انتخاب شدن به عنوان پایتخت جدید کدام است؟

اگر مایلید در برنامه نوبت شما شرکت کنید می‌توانید اطلاعات تماس خود را از طریق فرم سمت چپ صفحه برای بی‌بی‌سی فارسی بفرستید تا با شما تماس گرفته شود.

phone_icon ۰۰۴۴۲۰۷۷۶۵۰۰۷۷ و ۰۰۴۴۲۰۷۷۶۵۰۰۷۸
sms_icon ۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۱۱۲۷ و ۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۰۵۴۸
mail_icon shoma@bbc.co.uk
facebook_icon facebook.com/bbcshoma
twitter_icon bbcshoma@

همچنین می توانید دیدگاه‌های خود را در این باره در فرم نظرخواهی زیر بنویسید تا در برنامه نوبت شما مطرح شود.