پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آتش‌سوزی در شهرک اکباتان

این ویدئو را علی از وقوع آتش‌سوزی در کنار مسجد شهرک شهرک اکباتان برای بی‌بی‌سی فارسی فرستاده است. رسانه های ایران روز چهارشنبه ۴ دی‌ماه گزارش دادند که مغازه گل فروشی در مجاورت مسجدی در فاز سوم شهرک اکباتان دچار حریق شد.

شما هم فیلم ها و عکسهای خودتان را از رویدادها و اتفاقات محل زندگی تان برای صفحه شاهد عینی بی‌بی‌سی فارسی بفرستید.