پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک هفته بارش برف در سوئد

این ویدئو را باران از یک هفته بارش برف مداوم در استان وستر نورلند سوئد فرستاده است. او نوشته: " یک هفته است که برف بی‌وقفه در حال باریدن است. شب‌ها دمای هوا به منفی ۲۵ درجه می‌رسد و روزها تا منفی ۱۸ درجه رسید. زمستان اینجا با تمام قدرتش خودنمایی می‌کند."

شما هم می‌توانید تصاویر خودتان را از رویدادهای جالب محل زندگی تان به صفحه شاهد عینی بی‌بی‌سی فارسی بفرستید.