تبعید یا مهاجرت اجباری؛ مشاهدات و تجربه‌های شما

در میان کسانی که از وطن‌شان مهاجرت می‌کنند، گروهی به دلیل برخی موانع و مخاطرات مجبور به این مهاجرت شده یا به دلایل مختلف امکان بازگشت به وطن را ندارند. برخی، این افراد را "مهاجران اجباری" و یا حتی "تبعیدی" می‌دانند.

بر اساس تعریف متداول در فرهنگ‌های لغات فارسی، تبعید یعنی محکوم کردن کسی به جلای وطن و نفی بلد و نوعی مجازات حقوقی محسوب می‌شود.

معنای تبعید از نظر شما چیست؟ چنانچه از ایران مهاجرت کرده‌اید آیا خودتان را تبعیدی می‌دانید؟ تجربیات شما از "مهاجرت اجباری" یا "تبعید" چیست؟

"تبعیدی‌ها" در برخورد با شرایط زندگی دور از وطن، واکنش‌های مختلفی دارند. انعکاس چگونگی مواجهه با این شرایط را در آثار بسیاری از نویسندگان، شعرا و هنرمندانی که در تبعید زندگی کرده اند می‌توان دید.

آن‌گونه که مصطلح است، برخی چمدان‌شان را هرگز باز نمی‌کنند و همیشه در امید بازگشت به وطن به سر می‌برند. زندگی موقتی این افراد گاهی ممکن است تبعاتی مانند از دست رفتن فرصت‌های جامعه میزبان داشته باشد. اما برخی دیگر "دل به یار دارند و سر به کار" و در حالیکه به وطن شان فکر می‌کنند، سعی در آمیختن با جامعه‌ای دارند که در آن زندگی می‌کنند.

اگر در تبعید زندگی می‌کنید، چه حسی نسبت به جامعه میزبان دارید؟ آیا هیچوقت آن را خانه خودتان دانسته‌اید؟ چقدر از امکانات جامعه‌ای که به آن مهاجرت کرده اید استفاده می‌کنید؟

آیا به بازگشت به ایران فکر می‌کنید؟ در چه صورت حاضرید به ایران بازگردید؟ برای بازگشت به ایران و زندگی در ایران چقدر حاضرید هزینه بدهید؟

اگر مایلید در برنامه نوبت شما شرکت کنید می‌توانید اطلاعات تماس خود را از طریق فرم سمت چپ صفحه برای بی‌بی‌سی فارسی بفرستید تا با شما تماس گرفته شود.

phone_icon ۰۰۴۴۲۰۷۷۶۵۰۰۷۷ و ۰۰۴۴۲۰۷۷۶۵۰۰۷۸
sms_icon ۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۱۱۲۷ و ۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۰۵۴۸
mail_icon shoma@bbc.co.uk
facebook_icon facebook.com/bbcshoma
twitter_icon bbcshoma@

همچنین می توانید دیدگاه‌های خود را در این باره در فرم نظرخواهی زیر بنویسید تا در برنامه نوبت شما مطرح شود.