پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بارش برف در هرات

طارق هروی، از مخاطبان بی‌بی‌سی فارسی، ویدیویی از بارش برف در هرات فرستاده است. توضیح او را می‌توانید روی فیلم بشنوید.

شما هم می‌توانید تصاویر خود را برای صفحه شاهد عینی بفرستید.