پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رقابت‌های انتخاباتی و اولویت شهروندان افغانستان

برخی از شهروندان کابل و هرات از اولویتهای مورد نظر خود در انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان می‌گویند؛ اولویت‌هایی که انتظار دارند کاندیداها در برنامه‌ها و رقابت‌های خود به آنها بپردازند. مطالب متنوع بی‌بی‌سی فارسی درباره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را در صفحه ویژه انتخابات ببینید.