پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وضعیت شهر تنکابن پس از بارش سنگین برف

بارش سنگین برف برای شهروندان تنکابن مشکلاتی ایجاد کرده است که بخشی از آنها را از دریچه دوربین یکی از این شهروندان می‌بینید و توضیحاتش را می‌شنوید. شما هم اگر تصاویر ویدئویی یا عکس‌هایی از بارش برف و مشکلات پیش آمده دارید، از طریق این صفحه برای شاهد عینی بفرستید.