پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تالاب یخ‌زده چُغاخور

تالاب چُغاخور که در استان چهارمحال و بختیاری واقع است به علت سرمای شدید هوا یخ بسته است. این ویدئو را افشین از شهرکرد در روز جمعه ۱۱ بهمن گرفته و برای صفحه شاهد عینی فرستاده است. او در توضیح این ویدئو گفته که این اتفاق همزمان بوده با برگزاری جشنواره شهر برفی در کنار تالاب چغاخور.