پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بزرگراه مدرس تهران در یک روز برفی

این ویدیو را امیر از بزرگراه مدرس تهران در یک روز برفی (۱۵ بهمن‌ماه) برای بی‌بی‌سی فارسی فرستاده است.

شما هم می‌توانید تصاویر خود را برای صفحه شاهد عینی بفرستید