پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صف دریافت کالای رایگان در سنندج

این ویدیو را 'آزاد' از شهر سنندج فرستاده است که در آن، گروهی از شهروندان برای دریافت سبد کالای رایگان دولت، در صف ایستاده‌اند. توضیح بیشتر فرستنده را روی فیلم بشنوید.

شما هم می‌توانید تصاویر خود را برای صفحه شاهد عینی ارسال کنید.