افغانستان در بیست و پنجمین سالگرد خروج شوروی و در آستانه رفتن نیروهای آمریکایی

حق نشر عکس AP

روز شنبه، بیست و پنجمین سالگرد خروج نیروهای شوروی از افغانستان است. در ۱۵ فوریه سال۱۹۸۹ میلادی، ۲۶ دلو (بهمن) ۱۳۶۷، آخرین واحدهای ارتش سرخ شوروی سابق، پس از ده سال اشغال افغانستان، این کشور را ترک کرد.

آیا شما آن سالها را به خاطر می‌آورید؟ شما و اطرافیان تان، چه احساسی درباره خروج ارتش شوروی از افغانستان داشتید و انتظار داشتید افغانستان چه آینده‌ای داشته باشد؟

ارتش شوروی در سال ۱۳۵۸ خورشیدی، برای حمایت از حکومت چپگرای حزب دموکراتیک خلق افغانستان، این کشور را اشغال کرد. در طول سال‌های حضور شوروی در افغانستان، گرو‌ه‌های مجاهدین افغان با حمایت کشورهای همسایه و غرب، به مخالفت مسلحانه با این نیروها و دولت تحت حمایتش پرداختند. این دولت، سه سال پس از خروج شوروی هم دوام آورد و سرانجام در بهار سال ۱۹۹۲ قدرت را به گروه‌های مجاهدین تحویل داد، که سرآغاز جنگ‌های داخلی منجر به شکل گیری گروه طالبان بود.

شما فکر می‌کنید حضور شوروی، چه دستاوردها، یا چه تاثیرات منفی بر افغانستان گذاشته است؟ خروج نیروهای شوروی از افغانستان چه پیامدهایی داشت؟ از نظر شما میراث حضور ده ساله شوروی برای افغانستان چه بوده است؟

افغانستان در حالی بیست و پنجمین سالگرد خروج ارتش شوروی را پشت سر می‌گذارد که نیروهای آمریکایی و ناتو هم، پس از سیزده سال، درحال خروج از این کشور هستند.

شما چه شباهت‌ها یا تفاو‌ت‌‌هایی میان خروج نیروهای ناتو و ارتش شوروی از افغانستان می‌بینید؟ عملکرد آمریکا و ناتو در افغانستان را با کارنامه شوروری در این کشور، چگونه مقایسه می‌کنید؟

اگر مایلید در برنامه نوبت شما شرکت کنید می‌توانید اطلاعات تماس خود را از طریق فرم سمت چپ صفحه برای بی‌بی‌سی فارسی بفرستید تا با شما تماس گرفته شود.

phone_icon ۰۰۴۴۲۰۷۷۶۵۰۰۷۷ و ۰۰۴۴۲۰۷۷۶۵۰۰۷۸
sms_icon ۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۱۱۲۷ و ۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۰۵۴۸
mail_icon shoma@bbc.co.uk
facebook_icon facebook.com/bbcshoma
twitter_icon bbcshoma@

همچنین می توانید دیدگاه‌های خود را در این باره در فرم نظرخواهی زیر بنویسید تا در برنامه نوبت شما مطرح شود.