پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراض بختیاری‌ها به صدا و سیما در اصفهان

این ویدیو را یکی از مخاطبان بی بی سی برای صفحه شاهد عینی فرستاده است و در توضیح فیلم گفته است که این فیلم مربوط به تجمع بختیاری‌ها در اطراف صدا و سیمای اصفهان در اعتراض به سریال سرزمین کهن است.

شما هم می‌توانید عکس‌ها و فیلم‌های خودتان را به صفحه شاهد عینی بی‌بی‌سی فارسی بفرستید.