پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نشت گاز و حریق لوله گاز شهری در مشهد

این حریق به علت حفاری و آسیب‌ خط لوله گاز شهری در خیابان امام خمینی (ارگ سابق) مشهد، اتفاق افتاده است. ویدیو این حریق را حامد برای ما ارسال کرده است.

شما هم می‌توانید تصاویر خود را برای صفحه شاهد عینی بفرستید.