پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تصویر و تعریف 'آزادی' از نگاه مخاطبان سرویس جهانی بی‌بی‌سی

سرویس جهانی بی‌بی‌سی همراه با ویژه برنامه‌های خود درباره مفهوم "آزادی"، از مخاطبان سرویس‌های مختلف خود خواسته بود که تعریف شخصی خود از آزادی و همچنین تصاویر مرتبط با آزادی را با سایر مخاطبان این شبکه در سراسر جهان به اشتراک بگذارند. این ویدیو گوشه‌ای از تصاویر و نظرات مخاطبان بخش‌های مختلف سرویس جهانی بی‌بی‌سی را نمایش می‌دهد.