میراث کرزی بعد از ۱۳ سال؛ نظرات شما

نتیجه انتخابات پیش روی افغانستان هر چه که باشد، برای حامد کرزی، رئیس جمهور فعلی این کشور، تنها یک نتیجه دارد: باید قدرت را بعد از ۱۳ سال به رئیس جمهور بعدی تحویل دهد.

حامد کرزی، اولین رئیس جمهور منتخب افغانستان که حاضر شد قدرت را به طور دموکراتیک منتقل کند، به کابینه خود گفته است که برای انتقال قدرت آماده شوند.

به نظر شما عملکرد حامد کرزی به عنوان رییس جمهور افغانستان چه تغییرات و تحولات مهمی در این کشور ایجاد کرده است؟

عملکرد آقای کرزی و دولت او را در حوزه سیاست خارجی و امنیت چگونه ارزیابی می‌کنید؟

یکی از برنامه‌های عمده نامزدهای ریاست جمهوری افغانستان، مبارزه با فساد اداری است که بر اساس گزارش های بین المللی در سال‌های اخیر در افغانستان رشد چشمگیری داشته است.

آیا دولت کرزی توانسته اقتصاد افغانستان و وضعیت معیشت مردم را بهبود بخشد؟ عملکرد او در زمینه مبارزه با فساد اداری چگونه بوده است؟

به نظر شما دولت آقای کرزی در زمینه آموزش و فرهنگ کارنامه قابل قبولی داشته است؟

فکر می‌کنید وضعیت حقوق بشر، آزادی بیان، حقوق زنان و اقلیت‌ها در دوران ریاست جمهوری حامد کرزی بهتر شده است؟

معضل اعتیاد و موضوع کشت خشخاش یکی دیگر از چالش های بزرگ افغانستان محسوب می شود، گزارش تازه سازمان های بین المللی حاکی از افزایش میزان کشت خشخاش است و دست اندرکاران معتقدند دولت افغانستان در این زمینه مقصر است. آیا شما هم با منتقدان آقای کرزی در این زمینه هم نظر هستید؟

عملکرد دولت آقای کرزی را در مبارزه با اعتیاد چگونه می بینید؟

از نظر شما حامد کرزی در طول ۱۳ سالی که بر مسند قدرت بود چه میراثی برای افغانستان به جا گذاشت؟

اگر مایلید در برنامه نوبت شما شرکت کنید می‌توانید اطلاعات تماس خود را از طریق فرم سمت چپ صفحه برای بی‌بی‌سی فارسی بفرستید تا با شما تماس گرفته شود.

phone_icon ۰۰۴۴۲۰۷۷۶۵۰۰۷۷ و ۰۰۴۴۲۰۷۷۶۵۰۰۷۸
sms_icon ۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۱۱۲۷ و ۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۰۵۴۸
mail_icon shoma@bbc.co.uk
facebook_icon facebook.com/bbcshoma
twitter_icon bbcshoma@

همچنین می توانید دیدگاه‌های خود را در این باره در فرم نظرخواهی زیر بنویسید تا در برنامه نوبت شما مطرح شود.