با مجازات دست اندرکاران امور پیشگیری از بارداری موافقید؟

در صورت تصویب نهایی طرحی در مجلس ایران، سقط جنین، عقیم‌سازی و جراحی هایی مانند وازکتومی ممنوع می شود و کسانی که اقدام به این گونه عملهای پیشگیری از زاد و ولد کنند یا برای محدود کردن زاد و ولد، پیشگیری از بارداری و "کاهش فرزندآوری"، تبلیغ کنند، مجازات می شوند.

نظر شما درباره ممنوعیت عملهای پیشگیری از بارداری و زاد و ولد چیست؟ به نظر شما در صورت تصویب، تاثیر این طرح بر جامعه ایران و خانواده های ایرانی چه خواهد بود؟

در همین حال و در جهت تشویق خانواده ها به فرزندآوری، سازمان تامین اجتماعی ا علام کرده که محدودیت قانونی بیمه فرزندان چهارم به بعد خانواده ها برطرف شده است.

شما با رفع محدودیت خدمات بیمه برای فرزندان چهارم به بعد بیمه شدگان و مستمری بگیران موافقید؟ آیا با این رویکرد دولت برای افزایش جمعیت ایران موافقید؟

در ماه‌های آخر کار دولت قبلی ایران، محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور پیشین قانونی ابلاغ کرد که بر اساس آن مرخصی زایمان مادران از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش پیدا کند. برخی کارشناسان این اقدام را مثبت ارزیابی کرده و از آن استقبال کردند اما به تازگی محمد حسن زدا، معاون سازمان تامین اجتماعی گفته یک سوم زنان ایرانی که از مرخصی زایمان شش ماهه استفاده کرده اند، بعد از مرخصی از محل کار خود اخراج می‌شوند.

به نظر شما چرا این افراد بعد از استفاده از مرخصی زایمان، اخراج شده‌اند؟ نظرتان درباره افزایش زمان مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه و تاثیرات آن چیست؟ تاثیر اخراج این تعداد زنانی که از مرخصی زایمان استفاده کرده اند، روی سیاست دولت برای افزایش جمعیت چیست؟

اگر مایلید در برنامه نوبت شما شرکت کنید می‌توانید اطلاعات تماس خود را از طریق فرم سمت چپ صفحه برای بی‌بی‌سی فارسی بفرستید تا با شما تماس گرفته شود.

phone_icon ۰۰۴۴۲۰۷۷۶۵۰۰۷۷ و ۰۰۴۴۲۰۷۷۶۵۰۰۷۸
sms_icon ۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۱۱۲۷ و ۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۰۵۴۸
mail_icon shoma@bbc.co.uk
facebook_icon facebook.com/bbcshoma
twitter_icon bbcshoma@

همچنین می توانید دیدگاه‌های خود را در این باره در فرم نظرخواهی زیر بنویسید تا در برنامه نوبت شما مطرح شود.