پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'دل آرتور پوپ خیلی وقت است شکسته'

یکی از بینندگان بی‌بی‌سی فارسی به نام انوش این گزارش ویدئویی را از شعارنویسی اخیر بر دیواره‌های آرامگاه آرتور پوپ و یادگاری نوشتن روی آثار تاریخی فرستاده است. تعرض به آرامگاه آرتور پوپ در اصفهان در پی جنجال اخیر بر سر خاک‌سپاری ریچارد فرای، ایرانشناس آمریکایی در اصفهان روی داد. انوش در توضیح ویدئو نوشته: "بعد از ماجرای شعار نويسی بر ديواره‌های آرامگاه آرتور پوپ همه تصوير شعار ها را به اشتراك گذاشتند اما هيچكس دقت نكرد كه قبل از اين اتفاق زشت هم ما ايرانی‌ها مدت‌هاست بر ديوار های اين بنا و ديگر ابنيه تاريخی يادگاری می‌نويسيم ."

شما هم می‌توانید عکس‌ها و فیلم‌های خودتان را برای صفحه شاهد عینی سایت فارسی بی‌بی‌سی بفرستید.