پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آتش‌سوزی در خوابگاه دخترانه، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

  • 23 آوریل 2014 - 03 اردیبهشت 1393

آتش سوزی در خوابگاه دخترانه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج. به گفته دانشجویان، این اتفاق روز سه شنبه (دوم اردیبهشت) به علت مشکل در سیستم برق ساختمان رخ داد.

شما هم می‌توانید تصاویر خود را برای صفحه شاهد عینی بفرستید.