پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تجمع برخی اعضای تعاونی‌های مسکن تهران در مقابل مجلس

این ویدئو را مرتضی از تجمع روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت که در آن گروهی از اعضای چند تعاونی‎ مسکن تهران از جمله جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش در مقابل مجلس برپا کرده‌اند، گرفته و برای صفحه شاهد عینی فرستاده است.

به گزارش وب‌سایت‌های خبری ایران، معترضان به ندادن مجوز ساخت به زمین‌هایی که به آن‌ها واگذار شده‌ است، اعتراض دارند.