آیا با تقویت معاونت پرورشی در آموزش و پرورش ایران موافقید؟

حق نشر عکس mehr

وزیر آموزش و پرورش ایران اعلام کرده که می خواهد با همکاری وزارت ارشاد و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان معاونت پرورشی را در مدارس تقویت کند. علی اصغر فانی یزدی، وزیر آموزش و پرورش گفت برنامه تقویت معاونت پرورشی به مجلس رفته است.

شما با تقویت معاونت امور پرورشی در مدارس ایران موافقید؟ به نظر شما چگونه می‌توان این معاونت را تقویت کرد؟

معاونت پرورشی در دوره وزارت مرتضی حاجی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، با معاونت آموزشی ادغام شد. این امر انتقادهای محافظه‌کاران را به دنبال داشت تا آنجا که این طرح متوقف شد و معاونت پرورشی دوباره از معاونت آموزشی جدا شد، اما به گفته دست اندرکاران کمرنگ تر از قبل ظاهر شد.

شما از فعالیت مربیان امور تربیتی یا پرورشی در مدارس چه تجربه یا مشاهده ای دارید؟ فعالیت این معاونت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

موافقان ادغام این معاونت در معاونت آموزشی می گویند، هدف، تلفیق آموزش با پرورش بوده و این کار با این هدف انجام شده که سیستم آموزشی با قدرت بیشتری به پرورش بپردازد. اما منتقدان، این حرکت را حذف امور پرورشی از سیستم آموزشی عنوان کردند و به شدت با آن مخالف بودند.

آیا به نظر شما ضرورتی برای وجود معاونت امور پرورشی در آموزش و پرورش ایران وجود دارد؟ به نظر شما این معاونت باید از معاونت آموزشی جدا باشد یا در آن ادغام شود؟

اگر مایلید در برنامه نوبت شما شرکت کنید می‌توانید اطلاعات تماس خود را از طریق فرم سمت چپ صفحه برای بی‌بی‌سی فارسی بفرستید تا با شما تماس گرفته شود.

phone_icon ۰۰۴۴۲۰۷۷۶۵۰۰۷۷ و ۰۰۴۴۲۰۷۷۶۵۰۰۷۸
sms_icon ۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۱۱۲۷ و ۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۰۵۴۸
mail_icon shoma@bbc.co.uk
facebook_icon facebook.com/bbcshoma
twitter_icon bbcshoma@

همچنین می توانید دیدگاه‌های خود را در این باره در فرم نظرخواهی زیر بنویسید تا در برنامه نوبت شما مطرح شود.