پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تخریب خانه تاریخی در کرمان

این ویدئو را یکی از مخاطبان بی‌بی‌سی، از تخریب یک خانه تاریخی در کرمان برای صفحه شاهد عینی فرستاده است.

او توضیح داده است: «خانه تاریخی اطمینان که در دهه ۳۰ شمسی مدتی ساختمان اداره ثبت اسناد کرمان نیز بود، روز جمعه ۱۹ اردیبهشت به دلیل آنچه که شهرداری کرمان قدیمی بودن و ناامن بودن آن اعلام کرده است تخریب شد. ساختمان ضلع شرقی این خانه سال‌ها پیش تخریب و به پارکینگ تبدیل شده بود.»

شما هم اگر از مناطق تاریخی شهر خود ویدئویی دارید، می‌توانید برای صفحه شاهد عینی بفرستید.