پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آب شرب در حومه رشت

این ویدئو را یکی از مخاطبان بی‌بی‌سی از حومه شهر رشت، از آب لوله‌کشی خانه‌اش گرفته و برای صفحه شاهد عینی فرستاده است.