پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تجربه هستی از برخورد جنسیتی در ایران

در پاسخ به فراخوان صفحه شاهد عینی برای ارسال روایت‌ها و تجربه‌های برخورد جنسیتی (سکسیسم)، یکی از مخاطبان بی‌بی‌سی به نام هستی، در ویدیوی کوتاهی که برای صفحه شاهد عینی فرستاده تجربه خود از برخورد جنسیتی در ایران را روایت کرده است.

اگر شما هم تجربه و روایتی در این زمینه دارید، می‌توانید ویدیوهای کوتاه خود را در پاسخ به این فراخوان بفرستید.